☰ Meny

Festiviteten – byens fineste møteplass

Byggingen av Festiviteten i Larvik startet i 1792. Bygget har fungert både som brennevinsbrenneri, bolig, kontor og som byens rådhus. I 1874 innvies lokalene til konsert- og teaterlokale, samt restaurant og servering i 1. og 2. etasje. Siden den gang har Festiviteten hatt prominente gjester som Bjørnstjerne Bjørnson, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen og Nordal Grieg.

Bebyggelsen har en høy kulturhistorisk verdi, men var i mange år preget av forfall og manglende vedlikehold. Heldigvis blir huset reddet fra å bli revet, og i 2020 får huset nye eiere; Alfa Eiendom.

Festiviteten rommer både kontorlokaler, kulturhus og møte- og festlokaler. I den flotte salen i første etasje skal Ellings kafe bli en ny møteplass for Larviks befolkning. Mad arkitekter har jobbet tett sammen med Sane interiørarkitekter i arbeidet med å legge til rette for ny bruk i byggene. Festiviteten åpnet i september 2021.

Det har vært mange meninger om Festiviteten som ligger i Storgata. Når bygget nå fremstår i all sin prakt, trengte det en ny identitet som gir alle besøkende en god opplevelse av byens nye møteplass. Festiviteten har både festsal, Ellings kafé og moderne kontorplasser.

Løsningen:

Vi ønsket å lage en visuell profil som hadde en tydelig kobling mellom fortid og nåtid. Stedet skal være tilgjengelig for alle, for de store og små begivenhetene, men også hverdagen til de som har kontorplass her.

Logosymbolet tar utgangspunkt i de karakteristiske, runde vinduene. Logoen er designet i to utgaver; en primærlogo der symbol er sentrert over navnet, en sekundærlogo som kun skal brukes der det kreves av logoen er lang og smal. Slik som på fasaden. Vi jobbet med å finne en typografi som kan være karakteristisk for tiden da bygget ble laget. Fonten Globe er tegnet av Morris Fuller Benton i 1900, basert på et typesnitt som ble tegnet i 1897. Franklin Gothic er også tegnet av Morris Fuller Benton og står fint sammen med Globe. Logoen ble avstemt med fylkesantikvar underveis i designprosessen.

«Nøkternt, stilfullt og diskret – samtidig som det er enkelt og svært lesbart» – Fylkesantikvar

Fargepaletten har sin opprinnelse i byggets opprinnelige interiør. Det er samstemt mot interiørarkitektenes valg av farger til bruk i de ulike delene av huset.

Profilen har også et eget mønster. Dette brukes bl.a. til merking av glassvegger.

Toalettene har fått egendesignede symbol. Disse samt merkingen av de ulike rommene i bygget, er skåret ut i tykk akryl og limt på veggen.

Festiviteten rommer også Ellings kafe, som har profil basert på hovedprofilen til Festiviteten. Ellings kafe er åpen for alle skal være Larviks nye møteplass,

Ved merking av fasaden ønsket vi å videreføre bygningens unike og gjennomførte historiske dekor- og design elementer. I samråd med fylkesantikvar, fikk vi malt logoen på murfasaden. I tillegg laget vi et uthengsskilt for å merke ellings kafe. Også dette i henhold til det historiske utgangspunktet.

Foto: Mad arkitekter/Kyrre Sundal, Elisabeth Bruseth, Terje Svendsen

 

Trenger du hjelp med logo?

Ta kontakt, så avtaler vi en uforpliktende prat.