Affair har designet ny logo og grafisk profil for Larvik bibliotek
ca se

Bibliotek med tidsriktig logo

Biblioteket i Larvik har fått ny, moderne logo og grafisk profil. På biblioteket kan du ikke lenger bare låne bøker, men også lese dagens aviser, låne lydbøker og film og bli beriket av de kunnskapsrike bibliotekarer som jobber her.

Biblioteket er i dag samlet sammen med de andre bibliotekene i Vestfoldbibliotekene. Biblioteket ønsket ny logo som tok hensyn til den eksisterende grafiske profilen til Vestfoldbibliotekene, og til Larvik kommunes nye profil. Logoen skulle være lett gjenkjennelig og basere seg på moderne bibliotekdrift.

«Offentlige bibliotek har sin ideologiske forankring i Opplysningstiden og troen på folkeopplysning. De kan sies å ha et felles overordnet mål: Ved å stille til disposisjon alle typer materiale skal bibliotekene arbeide for å dekke de behov for kunnskap og informasjon som finnes i samfunnet, både innen utdanning, forskning, arbeids- og næringsliv og hos det enkelte mennesket.»

Biblioteket opplever at stedet er en møteplass og et formidlingssted, ikke bare bøker. Folk kan idag oppleve at det er et hyggelig og nesten hjemmekoselig sted hvor man kan lese aviser og prate sammen. For enslige eldre vil biblioteket være et sted de kan være sammen med andre uten å kjenne hverandre. Dette kan gi dem en form for tilhørighet. Biblioteket er med deg gjennom hele livet! Biblioteket arrangerer flere typer aktiviteter som forfattermøte, strikkekafe, informasjonskvelder mm. Skoleelever har to faste møter med biblioteket: i 3. og 8. klasse. De får egen bibliotekskort og lærer hvordan de kan bruke stedet. Biblioteket ønsker å fremstå som aktuell og moderne. Stedet er ikke bare bøker, men vel så mye de som jobber der.

Vi tok utgangspunkt i en grid, et rutenett med fem ganger fem prikker. Via disse kunne vi trekke linjer. Som danner mennesker, både små og store. Vi kunne vi se ulike typer former som indikerer de ulike tilbudene som bøker, lyd og film, og til slutt et utropstegn som viser til kunnskap og fakta. Fargene i profilen er basert på profilfargene til Larvik kommune.

Logodesign?

Ta kontakt, så avtaler vi en uforpliktende prat.