Affair har designet Fritzøe Eiendoms logo og grafiske profil. Oppdraget inkluderte også dekor av biler.
ca se

Fritzøe Eiendom får ny logo

Fritzøe Eiendom drifter og utvikler bolig- og næringsprosjekter som skal prege fremtidens Larvik. Affair har utformet den nye logoen og en visuell profil som kombinerer tradisjon og fremtid. Logoen har beholdt en våpenskjold-form, men er gitt et forenklet og modernisert uttrykk. Typografien gjenspeiler det tradisjonelle i en moderne form.

Logene for Fritzøe Eiendom, Fritzøe Skoger og Treschow-Fritzøe bygger på samme visuelle konsept, men er tilpasset de enkelte selskapenes forretningsområde og identitet.

felogo fslogo tflogo sketch6 sketch4 farger viskortbakside viskort-fe merkantiltfe sketch3 felogobakgrunn