ca se

Fra jernverk til moderne teknologi

Logo for Fritzøe Eiendoms satsingsområde Hammerdalen.

Utgangspunkt

Møteplass for moderne byliv. Historiefortelling og byggningsvern, forskning og næringsvirksomhet. Nye møteplasser for innovasjon og næring. Spor etter kunstneriske, håndverksmessig og teknologisk kompetanse. En komplett landsby med unge og eldre beboere. Næring og kultur. Historie og fremtid.

Områdene rundt Farriselva i Larvik har vært en plass for industrivirksomhet i mer enn 600 år. De siste tiårene har den gamle industrivirksomheten måttet vike plassen for en ny bydel med utbredt næringsvirksomhet og moderne boliger. Området rommer også arenaer for kunst og kultur, og har blitt en funksjonell og estetisk bydel i Larvik.

Hammerdalens historie

Fritzøe Jernverk ble anlagt i Hammerdalen tidlig på 1600-tallet, og var i drift frem til 1868. Jernverket var Norges største, og en viktig hjørnesteinsbedrift i norsk industrihistorie. Jernverket var en viktig ressurs i lokalsamfunnet, og mye av bebyggelsen på Langestrand har sitt utspring som boliger for ansatte ved Fritzøe Jernverk.

Etter nedleggelsen av jernverket i 1868 var området rundt Farriselva benyttet til sagbruksvirksomhet, etter hvert med stadig større fokus på treforedling og trelast.

I 1985 ble det staket ut en ny kurs med tanke på byutvikling i de sjønære områdene rundt Hammerdalen og langs Farriselva. Det ble tatt en avgjørelse om hvilke bygninger som skulle rives og hvilke som skulle bevares. Det ble lagt en langsiktig plan for å utvikle området til en moderne bydel med næringsvirksomhet, kultur, handel og boligutvikling.

Hammerdalen i dag

I dag er området blitt et attraktivt tilskudd til byutviklingen i Larvik, og Fritzøe Eiendom er i ferd med å skape et nytt bysentrum med sjø og elv som nærmeste naboer.

De gamle ærverdige bygningene fra industrivirksomheten er restaurert til moderne standard, men bygningens identitet er beholdt i ulik grad. Industrielle detaljer er bevart i flere av bygningene og er med på å gi lokalene særpreg og sjel.

Fritzøe Eiendom utvikler i stor grad ny bygningsmasse ved siden av å ta vare på eksisterende bygg.

De siste årene har signalbygg som Farris Bad, Bølgen Kulturhus, Fritzøe Brygge og Aaltovasen markert seg i bybildet, og en lang rekke spennende prosjekter er under utvikling.