ca se

12 måneder med feiring

Larvik by feirer 350 år I 2021. Hver måned i jubileumsåret har fått et tema. Vi har illustrert unike ikoner til hvert av temaene, basert på «folka i Larvik», figurene som danner jubileumslogoen. Dette er en enkel, sylinderformet figur med rundt hode. Utgangspunktet vårt var å være trofaste til denne formen slik at gjenkjennelsen til byjubileet opprettholdes.

Januar: Larvik i endring

Larvik skal være i stadig endring. Noen endringer er planlagte og ønskede, mens andre skjer som følge av hendelser man helst skulle vært foruten.

Februar: Industri og arbeidsliv

Larvik er et av Norges eldste industristeder. Hvordan har vår industrihistorie preget Larvik og menneskene som bor her i dag?

Mars: Kvinner

Like mange kvinner som menn har levd sine liv i Larvik. Likevel har kvinners liv og erfaringer fått liten plass i historiebøkene og vår kollektive hukommelse.

April: Forbrytelse og straff

Hva som er lov, hva som er kriminelt og hva som er sosialt akseptabelt har variert opp gjennom tidene.

Mai: Kropp og sjel

Helse og fysisk fostring har hatt en sentral plass i byens historie. Laurvig bad ble grunnlagt i 1880, og like etter ble idrettsklubbene Larvik Turn og IF Fram etablert.

Juni: Fra jord til bord

Hva folk har spist og drukket i Larvik gjennom historien har vært nært knyttet til sosial posisjon, tilgjengeligheten på råvarer og velstandsutvikling.

Juli: Havet gir og havet tar

Gjennom flere hundre år var sjøfarten Larviks viktigste næring. Havet ga også mange lokale arbeidsplasser innen skipsbygging, hvalfangst og losvesen.

August: Ung i Larvik

Å vokse opp i Larvik i 2021 er noe ganske annet enn å vokse opp i Larvik for 350 år siden.

September: Makt og avmakt

Da Larvik ble grunnlagt i 1671 hadde greven makt og privilegier til å styre både byen og områdene rundt. I vår tid har det vært kjempet viktige kamper om kommunesammenslåinger og byutvikling.

Oktober: Mangfold og medborgerskap

Medborgerskap handler om å føle at man hører til et sted, at man blir hørt og at man føler seg inkludert.

November: Kulturbyen

Mennesker trenger kunsten og dens helt unike evne til å utfordre, gi nye perspektiver, utvide horisonter, og til å oppleve noe som er større enn en selv.

Desember: Innovasjon og skaperkraft

Larviks historie er full av mennesker med en sterk drivkraft og et ønske om å gjøre eller skape noe ingen har gjort før.

 

Les mer om de ulike temaene her: Vi350.no

Unike ikoner?

Ta kontakt, så avtaler vi en uforpliktende prat.